وجه فاعلی

وجه فاعلی

فعل های معلوم

فعل های معلوم و مجهول در زبان روسی از لحاظ نحوی دوساختار متفاوت یکدیگرند. در این دو ساختار نقشی که اعضای یک جمله ایفا می کنند، به روش های مختلف بیات می شود. به عبارت دیگر نقش اعضای جمله و حالت هایی که این نقش هارا بیان می کنند، متفاوت هستند. در ساختارهای معلوم، فاعل واقعی و فاعل دستوری یکسان هستند.

مفعول در ساختارهای معلوم در حالت مفعولی یا حالت اضافه بدون حرف اضافه بیان می شود. فعل ساختارهای معلوم، گذرا است و گونه آن می تواند هم مطلق هم استمراری باشد. مانند: 1- دانشجویان دیکته می نویسند. студенты пишут диктант در جمله شماره یک واژه студент هم فاعل واقعی و فاعل دستوری است. کلمه диктант نیز هم مفعول واقعی و هم مفعولی دستوری به حساب می آید. программу школьного концерта составил сергей петров. 2. برنامه کنسرت دبستان را سرگی پتروف تنظیم کرده است. در جمله شماره 2 نام و نام خانوادگی сергей петров فاعل واقعی و فاعل دستوری در نظر گرفته می شود. واژه программу هم مفعول واقعی و هم مفعول دستوری در حالت مفعولی صرف شده است. همانطور که متوجه شدید، در هر دو جمله یعنی جمله های شماره 1 و 2 فعل های گذرای пишут и составил به کار رفته اند که معلوم محسوب می شوند.

گونه فعل

سپتامبر 25, 2019

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *